ankieta

Partnerstwo biznesowe - wartości i kompetencje

Określ poziom swoich kompetencji
0%20%40%60%80%100%
wiara w sukces
skłonność do podejmowania ryzyka
orientacja na potrzeby klienta
decyzyjność
finanse
organizacja pracy
networking
marketing
wytrwałość i systematyczność
wyznaczanie i realizacja celów
myślenie strategiczne
tworzenie wizji